קייטנה מהסרטים

תקנון

הנהלת הקייטנה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד, כסף או חפצי ערך בקייטנה ו/או בדרך אליה וממנה.

ילד שמגיע לקייטנה ואינו בריא, השתתפותו הינה באחריות ההורים.  

ביטול הרשמת ילד לקייטנה סיבה במהלך השבוע שלפני תחילת הקייטנה יחייב דמי ביטול ע"ס 300₪.

ביטול השתתפות ילד בקייטנה מכל סיבה במהלך 3 הימים הראשונים יחייב דמי ביטול ע"ס 500₪ (בנוסף לימי השהייה  בקייטנה). מהיום הרביעי אין החזרת כספים בגין ביטול הקייטנה.  

אין החזר כספי עבור היעדרות מהקייטנה או במידה והילד/ה הוצאו מהקייטנה בעקבות התנהגות פרועה/מסוכנת.

במקרה של הפסקת/ביטול קייטנה בהוראות רשות מוסמכת, יוחזר כסף יחסית לימי הפעילות החסרים פחות יומיים.

ידוע לי שאיני רשאי לבטל צ'קים ואו תשלומי אשראי שניתנו על ידי, אלא בהסכמת הנהלת הקייטנה בכתב. 

אנו מצלמים את פעילות הילדים בקייטנה. חלק מהצילומים יופיע באתר האינטרנט של הקייטנה ובחומר שיווקי שלה.  

ההורה מאשר השתתפות הילד/ה ברחצה בבריכה ובפעילויות מחוץ למתחם הקייטנה.  

ידוע לי כי הקייטנה פועלת באישור משרד הבריאות ומשרד החינוך וייתכן ויהיו אילוצים\ שינויים שייקבעו על ידם לפני או  במהלך הקייטנה. 

ההורה מאשר בזאת כי מצב בריאות הילד/ה מאפשר השתתפות בכל פעילויות הקייטנה.  

יש לשלוח ביום בריכה (המוגדר במערכת השעות ובהודעת המדריכה יום קודם): בגד ים, מגבת, בקבוק מים אישי, קרם הגנה,  כובע ים, ובגדים להחלפה (יש לשים בתיק גם נעלי ספורט לנשארים לצהרון באותו יום). 

יתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה עפ"י החלטת הנהלת הקייטנה. 

▪ בקייטנה עד שעה 13:30 תוגש לקייטן ארוחת עשר בלבד/ בקייטנה עד 16:30 יוגשו 3 ארוחות (אפשרות לארוחה צמחונית)